Kastinstruktioner

En grundläggande instruktionsfilm om det moderna speykastet med tvåhandsspö och skjutklumpar.

Nästa film ger dig tips om hur du ska utveckla ditt moderna speykast med tvåhandsspö och skjutklumpar.

En närmare presentation av våra MTD-Multi tip linor!