Kastinstruktioner

En grundläggande instruktionsfilm om det moderna speykastet med tvåhandsspö och skjutklumpar.

En närmare presentation av våra MTD-Multi tip linor!