Olika profil- och lintyper – En översikt

Att beskriva en heltäckande bild över alla befintliga fluglinetyper och profiler kan svårligen göras, istället har vi försökt skapa en översiktlig modell över de vanligast förekommande grundtyperna, då utifrån vilket spö som används (1-hands samt 2-hands) samt profil och densitet. Det finns ett antal varianter som inte nämns nedan, som te.x switchlinor samt skagit (vilket kan kategoriseras som både 1- och 2-handslinor, då som både hela WF-linor och klumpar).

Har du problem att se bilderna, använd ej Explorer (gärna Chrome eller dyl.)

Idag är de vanligast förekommande 1-handslinor oftast WF-linor i olika utformningar. Här delar man upp denna typ i WF-linor med lång och kort belly (eller klump på svenska). Det innebär att själva klumpen (dvs den del man kastar med) är en längre variant, oftast över 13 meter, vilket det huvudsakliga användningsområdet är för långa överhandskast, typ vid kustfiske och sjöfiske med utrymme för långa bakkast. Den långa klumpdelen övergår sedan i en tunnare skjutlina. Vår Distance Longbelly är en variant på denna typ av fluglina.

Den vanligaste varianten av WF-linor är dock en med kortare klumpdel, mellan 6-13 meter. Denna variant är mer allround och lättare att hantera, vilket gör att den är populär hos de flesta fiskare. Den kortare klumpen möjliggör fler användningsområden, såsom både under- och överhandskast samt fler densiteter såsom flyt, sinktip och snabbsjunkande modeller. Våra varianter är inom WF-linor med kort klump är Distance Presentation Flyt, Sinktip och Deep tip, samt även den enklare Allroundmodellen. Är du behov av en lättkastat fluglina med flera olika användningsområden, pröva då en WF-lina med kortare klump som första alternativ.

När det gäller tvåhandslinor, är den klart vanligaste varianten idag någon form av klump (shooting head) som används. Anledningarna till detta är flera. Att använda hela linor för tvåhandsspön (vilka liknar tyngre och längre linor av longbellytyp) upplevs av många som tunga och svårkastade, då det kräver att man kan hantera en längre mängd lina i vid flugkastandet och höga krav gällande teknik och utrymme för flugkastaren. Istället är det kortare klumpar som dominerar inom tvåhandsfisket, framförallt hos oss i skandinavien där användningen av klumpar har lång tradition. Denna variant upplevs av många som enklare och effektivare att hantera och kasta med, därav populariteten. En klump för tvåhandsspö kan antingen vara av enkel densitet (oftast flyt eller intermediate) eller flera densiteter (sk. 2D, 3D eller 4D-linor, oftast för snabbare sjunkande linor). Tidigare var oftast tvåhandsklumparna sk. hela linor, dvs klumpen hade en fast flyt/sjunkgrad. Idag är det istället de sk. multitip-modellerna som dominerar. Dessa linor består av en separat ”Body”, vilket är den lindel som används permanent, till denna kopplas olika framdelar sk. tippar. Dessa tippar kan antingen flyta eller sjunka, vilket gör denna variant väldigt flexibel eftersom linbyte endast kräver att man byter tip (3-5 meter av den främre delen). Idag finns en uppsjö av tippar i olika längder, densiteter och vikter.

Våra varianter av tvåhandslinor är antingen heldragna linor, sk Scandi-Custom samt även multitipmodellerna MTD-multitip ”Custom” och ”Compact”. Särskilt stolta är vi över vår unika Multitipmodell ”Custom” som vi är ensamma om att ha tagit fram. Denna möjliggör att varje flugfiskare ska individuellt anpassa klumpen efter sina preferenser och på så sätt få en fluglina som är anpassad till varje individs egenskaper och behov.